Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Krystyna Slany, Brygida Solga (eds) (2014), Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku